Avís Legal

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i d’E-commerce, els proporcionem a continuació la informació relativa a titular de la pàgina Web

Identificació:

Titular: Vilaseca Cuines i Banys – Josep Vilaseca Barbadillo (d’ara endavant, el “Titular”).
NIF/CIF: 43.419.134-X.
Domicili: C/ Marina, 295, Local 1, 08025 – Barcelona.
Correu electrònic: jvilaseca@jvilaseca.com.

Objecte:

El present Avís Legal regula l’accés, navegació i utilització del Lloc web, sens perjudici que el titular es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc web, així com les condicions requerides pel seu accés i/o utilització. L’accés i/o utilització del Lloc web
després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen acceptar-los.

No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis es pot trobar sotmès a determinades condicions específiques.

A efectes de la interpretació del present Avís Legal, s’entén que una persona passa a ser usuària (en endavant, “Usuari” o “Usuaris”;) en el moment en què aquesta accepta el present Avís Legal i la Política de Privadesa exposades al Lloc web.

Responsabilitats:

El Titular no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els arts. 11 i 16 de la LSSI-CE, El Titular es compromet a la retirada o si escau al bloqueig dels continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Tampoc l’empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’usuari. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a Internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web.

L’Usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts a les presents condicions generals d’ús del portal. De manera exprés, l’Usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el
funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Protecció de Dades Personals:

De conformitat amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i per el qual es deroga la Directiva 95/46/CE ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb els que disposa la nostra Política de Privadesa.

Menors d’edat:

En tot cas, queda prohibit l’accés i la navegació al Lloc web per part dels menors de catorze (14) anys d’edat, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que duguin a terme els menors a càrrec seu, d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l’accés realitzat per un menor al lloc web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals.

Propietat Intel·lectual i industrial:

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts daquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització del Titular.

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles a la web, corresponen exclusivament al titular sense que es puguin entendre
cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Llei Aplicable i Jurisdicció:

Aquest lloc web és regeix per la legislació vigent a Espanya.

El Titular i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la interpretació i aplicació del present Avís Legal a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia al seu fòrum propi si n’hi hagués.